Ana içeriğe geç

Çeviri Kuralları⚓︎

Bilgi

Çeviriye katkıda bulunmak, bizimle birlikte çeviri yapmak istiyorsanız buraya göz atabilirsiniz.

!! SPOILER UYARISI !!

Umineko'yu tamamen bitirmediyseniz aşağıdaki terimlerden bazılarını görmeniz (dolaylı olarak varlığını öğrenmiş oluyorsunuz) hikaye üzerindeki muhakemenizi (akıl yürütmenizi) muhtemelen etkileyecek. Bu nedenle buraya yalnızca Umineko'ya hakimseniz bakmanızı öneriyoruz.


Genel Kurallar⚓︎

 1. "sen" ve "siz" hitapları hakkında
  Sen ve siz hitapları biraz kafa karıştırıcı olabiliyor. Akışı bozmamaya özen göstererek alttaki kurallara uymaya çaba sarf edelim.
  • Battler'ın okuyuculara hitap ettiği cümleler -siz olmalı.
  • Anlatı genel olarak okuyuculara hitap ettiğinden -siz olmalı. Fakat bazı istisnalar var o yüzden akışı bozmamaya özen gösterin.
  • Hizmetkârların Ushiromiya aile bireylerine hitapları -siz olmalı. Bunda da bazı istisnalar var.
 2. İngilizce kelimeler
  Karakterlerin ingilizce olarak söyledikleri kelimeler bazı istisnalar hariç ingilizce olarak kalıyor.
  İngilizce kelimeler (istisnalar var) <> arasına yazılır. Örneğin: <Good>
  Bazı örnekler:
  • <Happy Halloween>
  • <Trick-or-treat>
  • <Good>
 3. Özel durumlar ve diğer
  • Noktalama işaretlerini tamamen aynı bırakmaya özen gösteriyoruz.
  • Bunlar ve benzerleri olduğu gibi kalıyor, çevirmiyoruz:
   • Kyrie-san, George-aniki gibi saygı ekleri
   • Aaaahh, Oooooohh!, KyAAAAAAAAAAAAAA
   • *giggle* ve *cackle*
   • Madam
   • GHQ

Karşılıklar⚓︎

Sözlük⚓︎

 • Alibi -> Mazeret
 • As you command -> Emredersiniz
 • Aunt -> Teyze
 • Blue Truth -> Mavi Gerçek
 • Boiler Room -> Kazan Dairesi
 • Book of Psalms -> Mezmurlar Kitabı
 • Butler -> Uşak
 • Chapel -> Kilise
 • Circumstantial Evidence -> Dolaylı Kanıt
 • Conference -> Konferans
 • Courtroom -> Mahkeme Salonu
 • Culprit -> Suçlu
 • Crest -> Arma
 • Crime Scene -> Suç Mahalli
 • Delusion -> Kuruntu
 • Demon -> İblis
 • Demons' Roulette -> İblislerin Ruleti
 • Demon Stake -> İblis Kazığı
 • Detective Proclamation -> Dedektiflik Bildirgesi
 • Devil -> Şeytan
 • Devil's Proof -> Şeytan'ın İspatı
 • Dining Hall -> Yemek Salonu
 • Disciple -> Öğrenci
 • Entrance Hall -> Giriş
 • Epitaph -> Kitabe
 • Excuse me -> İzninizle
 • Family Head -> Aile Reisi
 • Fragment -> Kakera (kakera olan için)
 • Furniture -> Mobilya
 • Game Master -> Oyun Yöneticisi
 • Goat Attendant -> Keçi Uşağı
 • Golden Land -> Altın Diyar
 • Great Demon -> Yüce İblis
 • Gruesome -> Dehşet verici
 • Guesthouse -> Konukevi
 • Guest room -> Misafir odası
 • Head's Ring -> Aile Reisi Yüzüğü
 • Hempel's Raven -> Hempel'in Kuzgunu
 • Horrible -> Korkunç
 • Incinerator -> Çöp Fırını
 • Locked Room -> Kilitli Oda
 • Logic Error -> Mantık Hatası
 • Lounge -> Bekleme Salonu
 • Love -> Aşk (büyüye yönelik söylenmiyorsa duruma bağlı)
 • Magic -> Büyü
 • Mansion -> Malikane
 • Master -> Efendi (Kinzo için) - Usta (Virgilia için)
 • Master Key -> Master Anahtar
 • Milady -> Leydim
 • Mistress -> Metres
 • Narrative -> Anlatı
 • North Wind and the Sun -> Güneş ve Kuzey Rüzgarı
 • Objection -> İtiraz
 • Old Testament -> Eski Ahit
 • Parlor -> Salon
 • Piece -> Taş (satranç taşı olan için)
 • Portrait -> Portre
 • Predecessor -> Selef
 • Reasoning -> Muhakeme
 • Red Truth -> Kırmızı Gerçek
 • Register -> Nüfus
 • Repetition Request -> Tekrarla
 • Resign -> Pes Etmek
 • Ritual -> Ritüel
 • Rose Garden -> Gül Bahçesi
 • Servant -> Hizmetkâr
 • Servant Room -> Hizmetkâr Odası
 • Servants' Quarters -> Hizmetkâr Koğuşu
 • Seven Stakes of Purgatory -> Araf'ın Yedi Kazığı
 • Shutter -> Kepenk
 • Storehouse -> Ambar
 • Study -> Çalışma Odası
 • Successor -> Halef
 • Trick -> Numara / Yöntem (kullanımına bağlı olarak farklılık var)
 • Trick or Treat -> Şaka mı Şeker mi
 • Ushiromiya Head Family -> Ushiromiya Baş Ailesi
 • Voyager -> Gezgin
 • Western Envelope -> Batı Tarzı Zarf
 • Witch Legend Serial Murder Case -> Cadı'nın Seri Cinayet Efsanesi
 • Wolves and Sheep Puzzle -> Kurtlar ve Koyunlar Bulmacası

Cadıların Ünvanları⚓︎

 • Witch of Certainty -> Kesinliğin Cadısı
 • Witch of Miracles -> Mucizelerin Cadısı
 • Endless Witch -> Sonsuz Cadı

Diğer⚓︎

İngilizcesi Türkçe çevirisi
Old Testament's Book of Psalms, Psalm x, verses y and z Eski Ahit'in Mezmurlar Kitabı, x. Mezmur, ayet y ve z
Come, arise, forgive the sin, one of the seven stakes of Purgatory, lust!!! Gel, yüksel, günahları affet, Araf'ın Yedi Kazığı'ndan, şehvet!!!
Come, try closing your eyes. And try to remember. What form did you have? It was surely a very, very beautiful form. Please, show me that form one more time... Gel, gözlerini kapatmayı dene. Ve hatırlamaya çalış. Senin nasıl bir formun vardı? Eminim çok, çok güzel bir formdu. Lütfen bana o formu bir kez daha göster...
All it takes is the presence of x, and a deduction like this becomes trivial for Furudo Erika. Your thoughts, ladies and gentlemen? Sadece x'in varlığı bile, Furudo Erika için böyle bir çıkarımın sıradan hale gelmesi için yeterli. Görüşleriniz, bayanlar ve baylar?
I am one yet many Ben biriyim ve de birçoğuyum
It's no good, it's no goddamn good Bu hiç iyi değil, hiç de iyi değil